Bloggdesign: Påverkar designen din framgång?

Hur viktig är en bloggs design?

De av oss som läser och besöker massor av bloggar varje dag har vuxit till att förvänta sig viss design och stilar. I många fall tenderar bloggdesign att vara mindre attraktiv och mindre innovativ än webbplatsdesign i allmänhet. En del av detta beror naturligtvis på att tonvikten ligger på innehållet snarare än utseendet. Det finns förvisso många bloggar som sticker ut som vackert utformade, men dessa är undantaget från regeln. Hur stor inverkan har en bloggs utformning på dess slutliga framgång?

Frekventa ändringar

Först och främst är det viktigt att komma ihåg att de flesta bloggar byter tema oftare än vad traditionella webbplatser gör. Så en dåligt utformad blogg kan snabbt förbättra sitt utseende. Starta egen blogg här.

En del av anledningen till att bloggar tenderar att byta tema ganska ofta är att det finns tusentals olika teman tillgängliga (särskilt för WordPress), och de flesta av dem är gratis. Jag tror att en annan bidragande faktor är att bloggar har mer att vinna på ett nytt utseende än traditionella webbplatser. Jämfört med de flesta andra typer av webbplatser upplever bloggar mycket mer återkommande trafik. Många läsare kommer tillbaka dag efter dag, och som ett resultat kan en blogg bli gammal mycket snabbare.

På grund av de frekventa temaändringarna har en blogg som har en fantastisk design inte nödvändigtvis blivit framgångsrik på grund av designen. Många bloggare har byggt sin blogg med hjälp av gratis teman av lägre kvalitet och sedan uppgraderat utseendet efter att bloggen redan blivit framgångsrik.

design blogg

Vad bidrar till en bloggs framgång?

En högkvalitativ design hjälper utan tvekan en blogg, men det finns uppenbarligen andra faktorer som spelar en viktig roll för en bloggs framgång. Även om designen kan hjälpa eller skada en blogg har den säkerligen mycket mindre betydelse för bloggens långsiktiga framgång än kvaliteten på innehållet. Bloggläsare gillar att se en snygg design, men innehållet är det som verkligen får dem att komma tillbaka.

Marknadsföring är en annan viktig faktor för bloggens framgång. Vissa bloggare lägger ner mycket tid, kraft och pengar på marknadsföringsinsatser, och andra skapar innehållet och väntar på att andra ska marknadsföra det åt dem. Oavsett vilken marknadsföringsstrategi en bloggare väljer är det viktigt att få exponering och att få, länkar, hänvisningar och buzz.

När man ser till långsiktig framgång med bloggandet är konsekvens också avgörande. De flesta bloggare når inte särskilt långt och de som gör det har varit villiga att arbeta sig igenom de upp- och nedgångar, besvikelser och motgångar som är förknippade med bloggandet.

Om designen inte är så viktig, vilken roll spelar den då?

Om du tittar på de bästa bloggarna i någon nisch kommer du främst att se bloggar med anpassade temadesigns. Frågan blir då ”Är bloggen framgångsrik på grund av designen, eller är det anpassade temat ett resultat av att vara framgångsrik?”.

Med så många bloggar där ute och så många teman hjälper en bra bloggdesign bloggen att sticka ut och bli lätt igenkännbar för besökarna. Detta är enligt min mening den viktigaste fördelen med ett anpassat tema. När läsarna fortsätter att komma till din blogg flera gånger i veckan är de allt mindre benägna att uppmärksamma din design.

En bloggs utformning

De kommer att veta vad de kan förvänta sig efter några besök, och innehållet måste få dem att komma tillbaka. Å andra sidan kan bloggens utformning ha stor betydelse för nya besökares första intryck. En del av varumärket för en blogg omfattar den bild som dess utseende skapar i läsarnas medvetande. Dessa faktorer bör inte ignoreras, eftersom de innebär att bloggens utformning och utseende kan ha betydelse för hur framgångsrik den blir.

Bloggens utformning kan också på allvar hjälpa eller skada bloggens framgångsnivå genom hur den framhäver eller avfärdar innehållet. Läsbarheten är nyckeln. För att besökarna ska kunna uppskatta innehållet bör designen betona det och inte distrahera besökarna från det.

Bonus: 8 sätt på vilka designen påverkar användarna av sociala medier:

1. Första intrycket

Det första intrycket hos alla besökare, oavsett hur de kommer till din webbplats, påverkas i hög grad av webbplatsens utseende. I allmänhet bildas åsikter på några sekunder, inte minuter, så det är viktigt att skapa ett positivt intryck. Även om de flesta besökare på din webbplats har en kort uppmärksamhetsspännvidd, är användare av sociala medier kända för att snabbt lämna en webbplats som inte imponerar på dem direkt.

När det gäller sociala medier kan det första intrycket hjälpa dig eller skada dig. Försök att utvärdera din webbplats ur en förstagångsbesökares perspektiv som kommer från sociala medier. Skulle sidan öka chanserna att få din röst, eller skulle den få dig att vilja lämna och besöka en annan webbplats? Bilder och bilder kan ofta hjälpa till att skapa första intryck.

blogg design

2. Sidans laddningstid

Eftersom de flesta användare av sociala medier är otåliga och eftersom de har hundratals andra sidor som väntar på att de ska besöka dem, blir sidans laddningstid en ännu större faktor än vad den är i allmänhet. Om du planerar att marknadsföra dig mycket med sociala medier är det en bra idé att utforma din webbplats så att den laddas så snabbt som möjligt. Det betyder inte att inga långsamtladdande sidor kommer att ha framgång med sociala medier, men det kan hjälpa dig om besökarna kan komma till ditt innehåll mycket snabbt.

3. Innehållets läsbarhet

Om användarna i sociala medier röstar på innehåll som de gillar måste de kunna läsa innehållet lätt i första hand. De flesta besökare som kommer från sociala medier kommer att skanna sidan snarare än att läsa ord för ord, så gör det enkelt för dem genom att använda korta stycken, gott om mellanrum, punktlistor, fet text osv. Ta dig tid att tänka på sidans layout och hur den kommer att påverka läsbarheten.

4. Betoning av innehållet

Om du hoppas kunna imponera på väljare i sociala medier med ditt innehåll ska du se till att det är framhävt och omöjligt att missa. Finns det andra distraktioner i designen som håller betoningen borta från innehållet? Ibland ser man att innehåll som är fyllt med annonser inte gör särskilt bra ifrån sig i sociala medier när det skulle kunna göra mycket bättre ifrån sig med en annan annonsplacering.

5. Implementering av knappar/Widgets i designen

De flesta sociala medier tillhandahåller knappar, widgets eller länkar som du kan använda på din webbplats för att uppmuntra besökarna att rösta. Dessa kan vara till stor hjälp, särskilt om de införlivas effektivt i designen. När du designar med dessa i åtanke vill du att de ska vara placerade så att de uppmärksammas, men inte är i vägen.

6. Varumärke

Om du marknadsför din webbplats via sociala medier på löpande basis, kommer din varumärkesprofilering att påverkas när fler och fler användare av sociala medier exponeras för din webbplats. Hur gör utformningen av din webbplats det möjligt för dig att skapa ett varumärke på ett sätt som påverkar användarna av sociala medier?

bloggdesign

7. Navigering

Typiskt sett kommer trafiken på sociala medier att i genomsnitt ha ett lågt antal sidvisningar. Du kan förbättra detta genom att använda effektiv navigering som leder besökarna till annat innehåll som de sannolikt är intresserade av. Enligt min erfarenhet är det mest effektiva sättet att uppmuntra besökare i sociala medier att titta på andra sidor att inkludera interna länkar i innehållet. Med den här strategin kan du kanske drastiskt öka mängden trafik som äldre inlägg får.

Effektdesign bör också innehålla navigeringslister eller menyer som leder besökarna till annat relevant innehåll. Enligt min mening kan detta bidra till att öka sidvisningarna, men inte lika mycket som länkar inom själva innehållet.

8. Prenumeranter

Om du försöker få prenumeranter genom marknadsföring i sociala medier ska du se till att utforma dina sidor så att dina prenumerationsalternativ är tydliga och lätta att se. Vanligtvis vill du ha dem högt upp på sidan så att de märks direkt, och du kanske vill använda standardikoner som är lätta att känna igen för potentiella prenumeranter.

Artikeln är inspirerad av: https://www.vandelaydesign.com/impact-of-design/

Vad är dina tankar?

Hur ser du på designens inverkan på en bloggs framgång? Spelar det någon roll? Isåfall vilken roll spelar en bloggs design för dess framgång?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *