Ordlista Digital Marknadsföring: Allt du behöver veta

Oavsett om du börjar i den digitala marknadsföringens värld eller om du redan har många års erfarenhet måste du ha stött på en oerhörd mängd termer och akronymer som du ibland inte har en aning om vad de betyder. Den här ordlistan tjänar just till att hjälpa till att förtydliga vad var och en av dessa termer betyder och i vilka sammanhang de vanligen används.

Digital marknadsföring ordlista – Alla bra ord

Adwords – Även känt som Google AdWords. Det är ett program från Google som används av annonsörer för att placera sina annonser på SERPs, YouTube och hela Googles nätverk. Adwords är det ledande nätverket för annonsörer.

Adsense – Det är också en Google-plattform som i det här fallet gör det möjligt att tjäna pengar på webbplatser. Genom det här programmet tillåter du Google att lägga annonser på din webbplats och med det kan du generera pengar och tjäna pengar på ditt projekt.

AI – Artificiell Intelligens. Ny teknik du kan använda för att göra i stort sett allt på Internet på ett enklare sätt än tidigare. Här ser du en artikel om AI – och Chat GPT

Analytics – Vanligtvis förknippas det här begreppet alltid med Google Analytics och är inget annat än det verktyg som Google gör tillgängligt för att mäta alla typer av mätvärden på en webbplats. Från besökarnas ursprung, deras väg på webbplatsen, deras beteende osv.

Backlink – Ibland hänvisar vi också till en backlink bara som en länk. Kortfattat är detta en hyperlänk från en webbplats till en annan. Mängden och kvaliteten på bakåtlänkar är en viktig faktor för SEO på en webbplats.

ordlista digital marknadsforing

Banners – Är de bilder, videor eller animationer (annonser) som du ser på många webbplatser. De finns i flera olika format och följer vanligtvis vissa regler. De mest populära storlekarna är: 250 x 250; 300 x 250; 728 x 90; 300 x 600; 160 x 600.

Svart hatt – En uppsättning metoder som vanligtvis förknippas med oetiska och ofta massiva handlingar i syfte att förbättra webbplatsers ranking.

Bounce rate – Mäts i procent och motsvarar antalet besökare som lämnar sidan/webbplatsen omedelbart utan att ha någon interaktion med den.

Webbläsare – Det är ett program som utvecklats i syfte att möjliggöra navigering mellan sidor på Internet.

CTR (Click through rate) – Procentuell andel klick på annonser efter att ha sett dem. Det vill säga, om 1000 personer ser en sida med 1 banner (1000 visningar) och endast 10 klickar på annonsen, innebär det en CTR på 1 %.

CPA (Cost per lead) – Det innebär den kostnad vi har för att fånga en ny lead. Vi kan beräkna detta belopp genom att dividera vår budget för förvärv av leads med antalet leads som uppnås med den.

CPM (Cost per mille) – Kostnad för varje tusen intryck. Det är det belopp som en annonsör betalar för att få sin annons exponerad i tusen visningar.

Crawler – Kortfattat är det en programvara som skannar alla webbplatser på internet. De tjänar till att upptäcka nytt innehåll eller nya delar av en webbplats och inse dess relevans för det index som de är kopplade till. Det vill säga, de upptäcker ett innehåll och utvärderar sedan möjligheten att detta innehåll ska indexeras eller inte. De används av sökmotorer.

CTA (Call to action) – Alla element på en sida som får användaren att vidta en åtgärd. Till exempel: ”Mer information”, ”Köp”.

Duplicerat innehåll – Avser samma innehåll som förekommer på två olika ställen på Internet. Det kan vara bara en del av texten eller en hel artikel. Duplicerat innehåll förknippas vanligtvis med två situationer. Den första inträffar när någon kopierar en tredje parts innehåll och publicerar det på sin webbplats, och detta betraktas som plagiat. Den andra situationen, och inte minst, inträffar när samma innehåll förekommer upprepat i två olika delar av samma webbplats. Båda situationerna är mycket skadliga i Googles ögon.

Cookies – Cookies är filer som tillfälligt lagrar information om en användare. Dessa filer gör det möjligt att känna till vissa användaruppgifter, vilket gör dem mycket användbara för riktade kampanjer. De är avgörande för remarketingkampanjer.

Nyckelordstäthet – Det är antalet gånger ett visst nyckelord förekommer på en sida med hänsyn till det totala antalet ord på sidan. Det uttrycks vanligtvis i procent. Exempel: I en text med 1200 ord där ett nyckelord förekommer 12 gånger kan vi säga att detta nyckelord har en densitet på 1 %.

Displayannonser – Annons som visas i ett nätverk och som kan ha många olika former, bild, video, ljud.

Dofollow – Det är en term som används för att beteckna avsaknaden av ett ”nofollow”-attribut på en länk. Som standard är alla länkar vanligtvis ”dofollow”…

Domän – Det är den primära webbadressen för en webbplats, vilket innebär att det är den primära adressen för en webbplats. Exempel: https://petterhedman.se

E-handel – Det är ett ord som används för att hänvisa till en online-verksamhet.

Featured Snippet – Det är ett snabbt svar som ges av Google, som lyfts fram högst upp i SERP och har olika format. Detta svar är en del av det innehåll som Google anser vara relevant för en viss sökning. Det anses vara position 0 på SERP.

Försäljningstratt – Begrepp som är känt som en omvänd pyramid där man försöker representera de olika stadierna för ett företags potentiella kunder. Tre akronymer används för tre olika stadier i tratten: Tofu (Top of the funnel), Mofu (Middle of the funnel) och Bofu (Bottom of the funnel). Beroende på i vilket skede av tratten den potentiella kunden befinner sig bör olika marknadsföringsstrategier användas.

Impressioner – Avser antalet gånger en viss annons har visats.

Inbound marketing – Det är ett marknadsföringskoncept där man utgår från att det är kunden som kommer till företaget och inte företaget som söker den. För att detta ska kunna ske använder företaget olika strategier, varav den viktigaste är Content Marketing (innehållsmarknadsföring). Man utgår från att det är nödvändigt att etablera en relation med kunden innan försäljningen äger rum.

Index – Det avser vanligtvis det antal sidor som Google har lagrat för att visa i sina resultat. Detta begrepp förväxlas ofta med Ranking, men de är helt olika saker.

Indexerad – Det är ett uttryck som vanligtvis används för att hänvisa till att Google har indexerat vissa av våra sidor, vilket innebär att den sidan redan från och med nu kan börja visas i Googles resultat.

Nyckelord – Som namnet antyder är det ett begrepp som används för att hänvisa till huvudteman för en viss sida. Det är en av de viktigaste faktorerna inom SEO.

KPI:er (Key performance indicators) – Detta är de indikatorer som ett företag eller en person använder i sin strategi. De tjänar till att mäta och analysera framgången av vissa åtgärder och kan vara olika beroende på vad man vill mäta….

Landningssida – Det är alla sidor där användaren kommer fram efter att ha klickat på en länk. Oftast är detta begrepp förknippat med förvärv av leads, eftersom det är normalt att skapa landningssidor endast för detta ändamål.

Lead – Potentiell kund som i något skede av tratten interagerat med företaget.

Interna länkar – Dessa är de länkar som finns på en webbplats och som pekar på andra delar av webbplatsen.

Long tail keyword – Detta är ett mer specifikt sökord och består vanligtvis alltid av mer än tre ord. Exempel: ”Hur man får en köpare till min webbplats”. Det är nästan alltid sökord med mindre efterfrågan men också med mer upplysta avsikter.

Innehållsmarknadsföring – Strategi för skapande av innehåll som syftar till att locka framtida kunder genom konsumtion av samma innehåll.

Sökmotor – Det är en programvara som söker i databasen efter bästa möjliga resultat för en viss fråga. Google är den mest kända.

NAP (Name, Address, Phone Number) – Det är en akronym som används för att hänvisa till lokala citat. Något mycket viktigt när vi vill bygga auktoritet på lokal SEO-nivå.

Nofollow – Det är det attribut som sätts i en länk med syftet att överföra till crawler att denna länk inte ska ha samma övervikt på SEO-nivå som en länk ”dofollow”.

Organisk trafik – Det är beteckningen för en trafikkälla som i det här fallet avser alla besök som har sitt ursprung i ett klick på ett obetalt sökresultat. Det är det viktigaste måttet att ta hänsyn till när vi talar om SEO.

Betald trafik – Det är också en beteckning för en trafikkälla, men i det här fallet avser den alla typer av klick som uppstår som en följd av en kampanj, oavsett om det är genom Adwords, Facebook Ads osv.

Referalltrafik – Det är all trafik som kommer upp som en referens av andra webbplatser. Det är som en rekommendation från andra till vår webbplats.

Social trafik – All trafik som uppstår på ett organiskt sätt via sociala nätverk, Facebook, Linkedin, Pinterest, Instagram osv.

Trafikkällor – De är alla typer av trafik som kommer till vår webbplats. Organisk, betald, social, hänvisad och direkt. Idealet för varje projekt är att ha så mycket direkttrafik som möjligt, vilket innebär att användarna redan känner till webbplatsen och går in direkt på webbplatsen genom att skriva webbadressen i webbläsaren.

Google Search Console (Old Webmaster Tools, WMT) – Det är ett gratis verktyg som Google gör tillgängligt för webbansvariga. Genom det här verktyget kan vi analysera och mäta olika mätvärden (CTR, Impressions, Clicks, Kw:s position, Antal indexerade sidor etc.) och även upptäcka vissa spårningsfel.

Besök – Detta är ett tillträde till en webbplats och samma besökare kan göra mer än ett besök på samma webbplats och samma dag. Google anser till exempel att varje session/besök varar högst 30 minuter, så om en besökare går in på en webbplats på morgonen och återkommer till webbplatsen på eftermiddagen räknas två besök.

Användare eller besökare – Det är användaren som interagerar med en webbplats under ett besök. I det här fallet talar vi om individen.

Ny besökare – Det är den besökare som fram till det tillfället aldrig har besökt webbplatsen.

PBN (Private Blog Network) – Det är en uppsättning webbplatser eller privata bloggar som är länkade till varandra. Huvudsyftet med denna praxis är att manipulera sökresultaten i sökmotorer genom att fånga upp flera backlinks.

Sidvisningar – Antal sidor som en besökare tittar på. En besökare kan se mer än en sida.

PPC (Pay per click) – Det är en annonsmodell på nätet där annonsörer betalar för varje klick, som namnet i sig anger.

Ranking – Detta är var en viss sida placeras för en viss sökning. Detta begrepp förknippas alltid med sökmotorer som Google. Rankingen beaktas för ett visst sökord, vilket innebär att en sida kan vara väl positionerad för ett sökord och en annan sämre positionerad för ett annat.

Omdirigering – Det är den metod som används för att omdirigera en användare genom mer än en URL utan att denne behöver vidta någon åtgärd. Det finns flera typer av omdirigeringar där 301 är den mest kända.

Remarketing eller Retargeting – Det är en typ av kampanjer där annonsörer visar sina annonser för användare som tidigare har interagerat med deras webbplats. Denna process sker med hjälp av cookies.

ROI (Return on investment) – Det är inget mindre än skillnaden mellan vad du spenderar och vad du får med olika marknadsföringsstrategier. För att ett företag ska ha en positiv ROI måste det tjäna mer än vad det spenderar.

Query – Det är den term som används när vi vill hänvisa till de ord som en användare lägger in i en sökmotor. Exempel: ”Köp webbplats på Trustiu”.

SEO – Det betyder Search Engine Optimization och är alla strategier, metoder och tekniker som utförs med målet att förbättra en webbplats eller sidors organiska positionering i sökmotorerna.

SEM – Det betyder Search Engine Marketing och det är också alla strategier som syftar till att avslöja en webbplats i sökmotorerna, eftersom dessa strategier vanligtvis förknippas med betalda kampanjer. SEM och SEO bör gå ihop och är kompletterande strategier.

SERP – Det betyder Search Engine Result Page, det vill säga den sida som visar resultaten för en viss sökning.

Segmentering – En process som går ut på att segmentera en målgrupp i syfte att påverka den med visst innehåll, annonser osv.

Sitemap – Det är en sida på en webbplats eller en fil som visar alla sidor som en sökmotor kan se från samma webbplats. Det är ett mycket användbart verktyg som hjälper sökmotorer och användare att bättre förstå var allt innehåll på webbplatsen är uppdelat.

Short tail keyword eller Top tail keyword – Detta är mer allmänna och korta sökord som vanligtvis är mycket omfattande. Exempel: ”Sälja webbplats”. De är vanligtvis också svårare att arbeta med och få bra ranking.

URL – Det betyder Uniform Resource Locator och det är vad vi kallar adressen till en sida.

White hat – Det är en term som används inom digital marknadsföring för att benämna en etisk praxis. Det är alltså motsatsen till Black hat.
Mest använda ord, akronymer och begrepp på Trustiu:

Monetisering – När vi säger att en webbplats eller ett projekt är monetärt betyder det att webbplatsen på något sätt tjänar pengar. Det vill säga, monetarisering är det sätt på vilket ett företag tjänar pengar och det finns flera monetariseringsmodeller (AdSense, Affiliates, Prenumerationer osv.).

Affiliates – Vi kan säga att affiliates är som representanter för ett varumärke eller en produkt som tjänar pengar genom att avslöja och sälja samma produkt. Affiliates får en provision för varje mål som de utför, till exempel att generera en lead, en försäljning osv.

SaaS – Software as a Service, det är vad denna akronym står för. Det är ett program som inte nödvändigtvis behöver installeras på datorn och som gör det möjligt att njuta av en viss tjänst. De kan vara gratis eller betalda. (Exempel: Gmail, Zendesk, Dropbox).

CMS – Content Management System (system för innehållsförvaltning). Genom detta system kan vi till exempel hantera innehållet på en webbplats. Bland de mest populära CMS:en finns WordPress och Joomla.

WordPress – Som redan nämnts är det ett CMS och är ett av de mest använda verktygen för att skapa webbplatser och bloggar.

FBA – Fulfillment by Amazon, det är förmodligen den mest kända outsourcingen av uppfyllandeprocessen, som i det här fallet drivs av Amazon.

SimilarWeb – Det är ett av de mest kända företagen för spårning av webbplatsdata. Genom SimiliarWeb kan vi analysera den ranking som detta företag tilldelar en webbplats, detta är vanligtvis det första sättet att närma sig en webbplats mätvärden.

Säljmultipel eller bara multipel – Om du går in på Trustiu Marketplace kommer du att se att alla fastigheter har en säljmultipel. Denna multipel tjänar till att sätta ett försäljningspris på en fastighet och innebär att fastigheten är till salu för X gånger dess månadsintäkter. Till exempel, en fastighet som är till salu för 24 000 euro med en månadsintäkt på 1 000 euro innebär att den har en försäljningsmultiplikator på 24 gånger. Det betyder att om du upprätthåller dessa värden kommer det att ta dig 24 månader att få tillbaka din investering.

Ordlista digital marknadsföring

Där har du en bra ordlista när du skall lära dig mer om digital marknadsföring eller bara bättre på minnet av vad ett eller flera ord inom marknadsföring Online betyder och heter. Väl mött och lycka till med din egen digitala marknadsföring på webben!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *