Om

Välkommen till PetterHedman.se – Din Röst, Din Styrka

På Petter Hedman tror vi på kraften hos varje individ – oavsett bakgrund, kön eller livssituation. Vår mission är enkel men kraftfull: att vara en digital maktfaktor för de som saknar en röst i samhället.

Här är vår historia och vårt löfte till dig.

Vår Vision

Vi strävar efter att skapa en plattform där alla, från den lilla mannen och kvinnan till de mest utsatta, kan göra sina röster hörda. Vår vision är ett samhälle där rättvisa, jämlikhet och respekt inte bara är ord utan realiteter för alla.

Vår Historia

Grundaren Petter Hedman startade denna plattform med en stark övertygelse: att ingen ska behöva stå ensam i kampen för sina rättigheter. Med en bakgrund inom samhällsengagemang och digital innovation, kombinerar Petter sitt tekniska kunnande med en djup passion för social rättvisa. Genom åren har vi vuxit från en enkel idé till en omfattande resurs för förändring.

Vårt Uppdrag

På Petter Hedman arbetar vi outtröttligt för att ge röst åt de tystade. Vi använder kraften i digitala medier för att sprida medvetenhet, påverka politiska beslut och skapa verklig förändring. Vårt arbete omfattar:

 • Folkbildning och Informationsspridning: Vi tillhandahåller resurser, artiklar och verktyg för att utbilda och informera om viktiga samhällsfrågor.
 • Påverkansarbete: Genom kampanjer och samarbete med andra organisationer kämpar vi för att påverka politiska beslut som gynnar de mest utsatta.
 • Gemenskapsstöd: Vi erbjuder en plattform för delning av berättelser och erfarenheter, vilket skapar en stark gemenskap av stöd och förståelse.

Våra Värderingar

 • Rättvisa: Vi står för lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett bakgrund eller situation.
 • Empati: Vi lyssnar på och förstår de unika utmaningar som våra medlemmar står inför.
 • Mod: Vi är inte rädda för att ta ställning och kämpa för vad som är rätt, även när det är svårt.
 • Gemenskap: Vi bygger broar och förenar människor genom delade erfarenheter och stöd.

Hur Du Kan Engagera Dig

Vill du vara en del av förändringen? Det finns flera sätt att engagera sig:

 • Dela Din Historia: Berätta din egen berättelse och bli en del av vår gemenskap.
 • Delta i Kampanjer: Engagera dig i våra pågående kampanjer och bidra till att skapa förändring.
 • Volontärarbete: Hjälp till med vårt arbete genom att bli volontär och stödja våra projekt.
 • Donera: Bidra ekonomiskt för att hjälpa oss fortsätta vårt arbete för rättvisa och jämlikhet.

Kontaktinformation:

För mer information eller för att komma i kontakt med oss, vänligen besök vår kontaktsida. Tillsammans kan vi göra skillnad.

PetterHedman.se – Din Röst, Din Styrka