Shiny object syndrome: 5 enkla tips för att övervinna detta

En av de största utmaningarna för entreprenörer och företagare är att bestämma var de ska fokusera sin tid och energi för att få de resultat de vill ha. Med ett överflöd av projekt och möjligheter kan det vara överväldigande att bestämma vilka som får din uppmärksamhet och vilka som inte får det.

Att försöka göra för mycket och ta på sig för många saker kan leda till högar av oavslutade projekt som inte för dig närmare dina mål. Att ständigt jaga nya saker och säga ja till för många projekt utan att förstå hur de stämmer överens med dina mål leder till massiv överväldigande. Om du ständigt jagar nya projekt och möjligheter kan du lida av shiny object syndrome.

Shiny object syndrome är tendensen att ständigt jaga nya trender, nya möjligheter och nya idéer utan att först utvärdera deras nytta. Att ha shiny object syndrome orsakar distraktion, överväldigande, stress och bristande fokus. Att jaga glänsande objekt kan också leda till att du slösar bort värdefull tid på att jaga nya mål i stället för att fokusera på dina mål.

Har du upplevt shiny object syndrome?

I grund och botten är shiny object syndrome en tendens att distrahera dig från ditt viktigaste arbete genom att jaga nya saker som verkar vara mer spännande.

shiny objects syndrome

Det viktigaste symtomet på shiny object syndrome är tendensen att jaga nya glänsande saker i stället för att fokusera på det arbete du har framför dig. Att jaga glänsande objekt påverkar din produktivitet och effektivitet. Som ett resultat av detta kan det hända att du påbörjar nya saker och misslyckas med att slutföra dem och att du spenderar bortkastad tid på att gå på fel väg.

Om du kämpar med shiny object syndrome delar den här artikeln 5 enkla tips för att övervinna shiny object syndrome.

Vad orsakar shiny object syndrome?

Många entreprenörer och småföretagare drabbas av shiny object syndrome eftersom de inte har klarhet, självförtroende eller förmåga att göra positiva framsteg mot sina mål. De har för många projekt på gång, många oavslutade.

Frustration över målen, frustration över framstegen och frustration över prestationerna kan leda till shiny object syndrome. Att jaga ljusa, glänsande föremål kan leda till ständiga jämförelser och rädsla för att missa något.

Att vara företagare i den digitala tidsåldern innebär att man bombarderas av glänsande föremål. Det finns alltid ny och spännande teknik att förstå och utforska.

Om jakten på glänsande föremål hindrar dig från att göra verkliga framsteg mot att nå dina mål kan det vara lösningen att få ökat fokus och ansvarstagande.

5 enkla tips för att övervinna shiny object syndrome

1. Sätt upp bättre mål

Om du lätt distraheras av glänsande föremål är det första steget att sätta upp bättre, mätbara mål. Entreprenörer jagar nya och spännande saker när de inte har klarhet i vad de vill uppnå och när de vill uppnå sina mål. Denna brist på fokus och riktning skapar distraktion, vilket orsakar shiny object syndrome.

För att sluta jaga glänsande föremål bör du ta dig en stund för att bli klar över vad du vill skapa i ditt företag och vilka resultat du vill uppnå.

Använd målformulering för att fastställa din långsiktiga vision och skapa kortsiktiga mätbara mål. Om du inte vet vad du vill kommer du alltid att jaga ljusa, glänsande objekt. Om du inte har tydliga mål att arbeta mot kommer du ständigt att jaga ljusa glänsande objekt.

2. Få mer ansvarstagande

Som entreprenör kanske du känner att du har ett överflöd av tid att prova nya saker och experimentera med nya sätt att göra saker. Tid är din mest värdefulla tillgång.

Att ha oavslutade projekt betyder att du inte förvaltar tiden effektivt. Som ett resultat av detta får du ingenting av betydelse färdigt. Att jaga glänsande objekt kan slösa bort dagar på att lära sig något nytt eller gå ner i kaninhål.

Du kan övervinna shiny object syndrome genom att få mer ansvarstagande och fokus. Hitta en erfaren ansvarstagande coach eller ansvarstagande partner som kan hålla dig i schack och hjälpa dig att hålla fokus på dina mål. Ansvarstagande ser till att du slutar spendera veckor och månader på att jaga ljusa glänsande objekt som inte lyckas föra dig närmare dina mål.

3. Säg nej oftare

Att sätta bättre gränser för din tid och energi hjälper dig att sluta jaga glänsande objekt. Om du säger ja till alla möjligheter som kommer i din väg kommer du ständigt att jaga ljusa glänsande objekt och leva i ett konstant tillstånd av att känna dig överväldigad.

När du har klarhet om dina mål och har en tydlig väg och plan att följa är det lättare att säga nej till glänsande objekt. Om du misslyckas med att sätta gränser för din tid kanske du säger ja till allt.

För att övervinna syndromet med glänsande föremål bör du oftare säga nej till nya möjligheter och nya saker. Gör dig klart för dig vilket resultat du tror att den här möjligheten kommer att skapa i ditt företag.

Om du inte tror att den nya möjligheten kommer att hjälpa dig att nå dina mål snabbare, säg nej. Gör nej till standardinställningen för nya projekt och nya förfrågningar om din tid, energi och fokus om det inte stämmer överens med dina mål.

4. Eliminera de ljusa glänsande objekten

Bright shiny object syndrome gör att entreprenörer tar sig an nya projekt utan att utvärdera deras värde eller hur det stämmer överens med deras mål. Om du tar dig tid att utvärdera nya möjligheter kan du spara dagar och veckor av bortkastad tid och energi. Om du lätt blir distraherad bör du utvärdera allting.

Gör dig klar över syftet med den nya möjligheten och hur den överensstämmer med dina mål. Ta dig en stund för att bli klar över vilken skillnad det kommer att göra för ditt företag och ditt liv om du vidtar åtgärder.

Fråga dig själv vilket resultat du vill uppnå med möjligheten och förstå tidsåtgången. Se också till den ekonomiska investering som krävs.

När du ser en tydlig fördel med att vidta åtgärder, så gör det. Om du inte gör det, fokusera på dina nuvarande prioriteringar för att se till att du inte överbelastar din att-göra-lista och har för mycket att göra.

shiny object syndrome

5. Sluta jämföra

En av de största orsakerna till shiny object syndrome är jämförelsesyndromet. Med jämförelsesyndromet kan du känna dig som ett misslyckande när du jämför dina prestationer eller framgångar med andra.

Människor som jagar glänsande föremål upplever bedragarsyndromet. Impostersyndromet kan leda till att du känner dig fast och börjar jaga nya och spännande saker eftersom andra människor har haft framgång med dem. Du slösar då tid och energi på att titta på vad dessa människor gör.

Du slutar jämföra dig med andra när du har tydliga mål att följa och känner tacksamhet för det du har. När du är säker på dina prestationer och har en tydlig plan att följa slutar du att jämföra.

När du jämför dig med andra kan du uppleva låg självkänsla och dåligt självförtroende. Som ett resultat av detta jagar du fler ljusa glänsande objekt för att känna dig bättre själv. Självförtroendet växer när du litar på och tror på dig själv. Denna tro kommer av att du har bättre mål och följer din väg.

Slutsats

Shiny object syndrome orsakar distraktion och överväldigande. Om du känner dig distraherad och överväldigad just nu kan du använda dessa fem enkla tips för att sluta jaga glänsande objekt och öka ditt fokus och din produktivitet.

Genom att bli medveten om vad som får dig att jaga glänsande objekt kan du bryta mönstret en gång för alla. Genom att använda dessa tips kan du hantera din tid bättre, sluta känna dig överväldigad och eliminera den distraktion som orsakas av att jaga glänsande objekt.

Artikeln är inspirerad av: https://www.linkedin.com/pulse/5-simple-tips-overcome-shiny-object-syndrome-mark-pettit

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *