Vad är motivation? – Hur motiverar du dig?

Låt oss definiera motivation

Låt oss definiera det , Motivation är en moralisk kraft som driver oss att nå våra mål när vi blir inspirerade av en motiverande handling. Motivation tar fram det bästa hos goda människor och avslutar negativitet om den används på rätt sätt.

En motiverad person börjar tro mer på sin förmåga och sprider positivitet i sin omgivning. En väl uppförd person med positiv attityd och rätt motiverad person är en byggsten för sin nation och en tillgång för sitt samhälle.

Varför behöver vi bli motiverade?

Motiverade människor bygger och utvecklar nationen. Ju fler motiverade ungdomar det finns, desto större är chansen att en del av jorden kommer att blomstra, eftersom de är lätta att utbilda och kan tillämpa sina kunskaper närhelst det behövs. Om vi kan bli en del av de motiverade ungdomarna kan vi också utveckla vårt land. För att vara exakt betyder motivation att bli inspirerad eller uppmuntrad.

skapa motivation

Motivation kan grovt sett delas in i två typer

 • Extern motivation
 • Intern motivation

Extern motivation

Som namnet antyder är de faktorer som har en direkt inverkan på en persons motivation från omgivningen kända som extern motivation. Dessa faktorer är bland annat samhälle, berömmelse, familj och rädsla. Det innebär att en person utsätts för ett tryck från omgivningen för att få jobbet gjort snabbt. Extern motivation kan också bestå av incitament som bonusar, provisioner och erkännande. Stipendier som ges till studenter är också en form av extern motivation.

Även om det gör att arbetet utförs snabbt och att tidsfristerna hålls, har det många nackdelar som är följande

 • Den är beroende av motivatorn när motivatorn försvinner, sjunker motivationen.
 • Det orsakar hög stressnivå.
 • Det är inte så fruktbart på lång sikt.

Intern motivation

Motivation som kommer inifrån, som stolthet, ansvar och övertygelse, hör till denna kategori. Denna form av motivation är mer produktiv och acceptabel än den yttre motivationen. Även om det alltid kommer att finnas ett behov av yttre motivation, är det inre motivation som oftast krävs för att man ska känna sig tillfredsställd.

Motivation måste alltid identifieras och kontinuerligt stärkas för att lyckas i arbetet och i livet.

Låt oss ta en titt på de faktorer som ligger bakom motivation och demotivation.

Några av motivationsfaktorerna är följande

 • Att ge erkännande
 • Att ge respekt
 • Att göra arbetet mer intressant.
 • Att vara en god lyssnare
 • Att alltid ställa upp på utmaningar
 • Hjälpa till men inte helt och hållet göra det för andras skull.
 • Att leva ett målinriktat liv.

motivation

Några av de demotiverande faktorerna är följande

 • Att framföra orättvis och negativ kritik.
 • Offentlig förnedring av den anställde.
 • Belöning av den som inte presterar.
 • Rädsla för att misslyckas.
 • Brist på självkänsla och motivation.
 • Orättvis behandling av anställda.
 • Kontorspolitik som uppstår.
 • Dålig arbetsstandard.

Handlingsplan för motivation

 • Skapa en känsla av stolthet genom utbildning.
 • Belöning för goda prestationer.
 • Att alltid röra sig i riktning mot målet.
 • Ställa höga förväntningar.
 • Att alltid försöka ge det bästa.
 • Man bör också ta hand om andras behov.
 • Få andra att spela en viktig roll för din sak.

Faktorer för att skapa motivation

Detta är några av alla de faktorer som du behöver tänka på vad gäller motivering av dig själv och hur du blir demotiverad och motiverad. Den inre drivkraften och motiveringen kommer alltid att slå yttre motivation. Den yttre motiveringen styr du inte över själv, medans den inre motivationen får dig att fortsätta oavsett vad andra säger eller gör utanför dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *