Interaktivt Innehåll: Så ökar du användarengagemang med quiz, undersökningar och mer

I dagens digitala landskap är det avgörande för företag att engagera sina användare på ett meningsfullt sätt. Traditionellt innehåll som artiklar och bilder räcker inte alltid för att hålla användarnas uppmärksamhet.

Interaktivt innehåll som quiz, undersökningar och interaktiva infografiker kan däremot skapa en mer dynamisk och engagerande upplevelse.

kapa Interaktivt Innehåll

I denna guide kommer vi att utforska olika typer av interaktivt innehåll och hur företag i Sverige kan använda dessa för att öka användarengagemang och insikter.

Varför är interaktivt innehåll viktigt?

Interaktivt innehåll erbjuder flera fördelar:

 • Ökat engagemang: Användare är mer benägna att interagera med innehåll som kräver aktivt deltagande.
 • Förbättrad användarupplevelse: Interaktivt innehåll kan göra webbplatsbesök mer intressanta och engagerande.
 • Djupare insikter: Genom att använda undersökningar och quiz kan företag samla värdefull data och insikter om sina kunder.
 • Ökad delningsfrekvens: Interaktivt innehåll har större potential att bli viralt och delas på sociala medier.

Interaktivt Innehåll

Typer av interaktivt innehåll

1. Quiz

Quiz är en av de mest populära formerna av interaktivt innehåll. De kan vara roliga, informativa och engagerande. Här är några idéer för att använda quiz:

 • Personlighetsquiz: ”Vilken typ av resenär är du?” eller ”Vilken stil passar dig bäst?”
 • Kunskapsquiz: Testa användarnas kunskaper om ett specifikt ämne relaterat till din bransch.

2. Undersökningar och enkäter

Undersökningar och enkäter är utmärkta verktyg för att samla in feedback och data från dina användare. De kan hjälpa dig att förstå kundernas behov och preferenser bättre. Exempel:

 • Kundnöjdhetsundersökning: Fråga dina kunder hur nöjda de är med dina produkter eller tjänster.
 • Marknadsundersökning: Samla in data om marknadstrender och kundbeteenden.

3. Interaktiva infografiker

Interaktiva infografiker kombinerar data och grafik på ett sätt som uppmuntrar användarna att utforska och engagera sig med innehållet. De kan vara särskilt effektiva för att förklara komplexa ämnen eller visa statistik. Exempel:

 • Data-driven infografiker: Visa statistik och trender inom din bransch på ett visuellt engagerande sätt.
 • Steg-för-steg guider: Skapa interaktiva guider som leder användarna genom en process eller ett flöde.

4. Kalkylatorer och verktyg

Online-kalkylatorer och verktyg kan erbjuda användbarhet och värde till dina användare genom att hjälpa dem att göra beräkningar eller fatta beslut. Exempel:

 • Kostnadskalkylatorer: Hjälp användarna att beräkna kostnader för tjänster eller produkter.
 • Räknare för ROI: Låt användarna beräkna avkastningen på investeringar i dina produkter eller tjänster.

Hur kan företag i Sverige använda interaktivt innehåll?

Här är några steg för att implementera interaktivt innehåll i din marknadsföringsstrategi:

1. Identifiera dina mål

Bestäm vad du vill uppnå med ditt interaktiva innehåll. Det kan vara att öka engagemang, samla in data, utbilda dina användare eller något annat.

2. Välj rätt typ av interaktivt innehåll

Välj den typ av interaktivt innehåll som bäst passar dina mål och din målgrupp. Tänk på vilken typ av interaktion som är mest sannolikt att engagera dina användare.

3. Skapa högkvalitativt innehåll

Använd verktyg och plattformar som hjälper dig att skapa professionellt och engagerande interaktivt innehåll. Se till att ditt innehåll är visuellt tilltalande och lätt att använda.

4. Marknadsför ditt innehåll

Dela ditt interaktiva innehåll på dina sociala medier, nyhetsbrev och andra marknadsföringskanaler. Uppmuntra dina användare att dela innehållet med sina nätverk.

5. Analysera resultat

Spåra och analysera prestandan för ditt interaktiva innehåll. Använd data och insikter för att förbättra och optimera framtida innehåll.

Exempel på svenska företag som använder interaktivt innehåll

 1. SEB: SEB använder interaktiva kalkylatorer på sin webbplats för att hjälpa kunder att beräkna lånekostnader och sparplaner. Detta ger kunderna värdefull information och förbättrar deras beslutsfattande.
 2. Svenska Dagbladet: Svenska Dagbladet använder interaktiva infografiker i sina artiklar för att visuellt presentera data och statistik. Detta gör komplex information mer tillgänglig och engagerande för läsarna.

Slutsats

Interaktivt innehåll är ett kraftfullt verktyg för att öka användarengagemang och samla värdefulla insikter. Genom att implementera quiz, undersökningar, interaktiva infografiker och kalkylatorer kan svenska företag skapa en mer dynamisk och engagerande användarupplevelse. Följ dessa steg för att integrera interaktivt innehåll i din marknadsföringsstrategi och förbättra ditt företags engagemang och insikter.

Uppmaning

Har du provat interaktivt innehåll i din marknadsföring? Dela dina erfarenheter och idéer i kommentarerna nedan!

Genom att följa dessa steg och strategier kan du utnyttja kraften i interaktivt innehåll för att skapa engagerande och meningsfulla upplevelser för dina användare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *